Що таке екологічна експертиза

8-8-2021

Фахівець вивчає екологічний стан об’єктів ґрунтово-геологічного походження; визначає, чи завдає шкоди навколишньому середовищу функціонуючий об’єкт господарської діяльності і, якщо завдає, то який. За результатами роботи готується висновок. Хочемо порекомендувати экологическая экспертиза заказать на сайті .

Екологічна експертиза проводиться з метою встановлення джерела, механізму, характеристики і масштабів негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Екологічна експертиза-це щось на зразок “попереджувального контролю”, це процедура, яка запобігає інвестуванню та реалізації свідомо шкідливих для навколишнього середовища проектів.

Об’єктами дослідження екологічної експертизи можуть бути:

  6. Окремі правові акти: нормативно-технічні та інструктивно-методичні документи та цільові програми.

 • технічна документація на нову техніку, технологію або речовини (наприклад, наноматеріали, обґрунтування деяких ліцензій, проекти розміщення та знешкодження відходів). Відомо, що господарська діяльність негативно позначається на навколишнє природне середовище.
 • особливо охоронювані природні території, зони екологічного лиха. Досліджується екологічний стан об’єктів ґрунтово-геологічного походження; чи завдає шкоди навколишньому середовищу функціонуючий об’єкт господарської діяльності, і якщо завдає, то який.
 • деякі види природних ресурсів.
 • гранично-допустимі викиди. Проект пдв – це норма викиду шкідливої (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря. Нормативи гранично-допустимих викидів встановлюються для стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Проекти нормативів пдв розробляються у відповідність до вимог законодавчих органів, щоб забезпечити охорону життя і здоров’я людей, а також, щоб запобігти порушенню екологічної рівноваги в природному середовищі.

Завдання екологічної експертизи:

 • визначення відповідності намічуваної діяльності вимогам, які встановлені правовими актами рф і суб’єктів рф з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • виявлення масштабів впливу на навколишнє середовище в результаті намічуваної діяльності;
 • визначення екологічної обґрунтованості та допустимості намічуваної діяльності;
 • забезпечення заходів екологічної безпеки для збереження природного потенціалу.

Екологічна експертиза-складний і трудомісткий процес, і, перш ніж до неї приступати, необхідно попередньо проконсультуватися з експертом з приводу надання необхідних матеріалів і уточнити питання, за якими вона буде проводитися. Перелік матеріалів, які слід надати, може залежати від конкретних обставин екологічного правопорушення, аварії, від порушеного природного об’єкта (земля, живі організми та ін.), від характеру негативного впливу, наданого на природний об’єкт (знищення, псування, забруднення тощо), та інших фактів, які експерт може встановити в процесі виробництва експертизи.

Експерти, які проводять екологічні експертизи-це фахівці, що володіють науковими і (або) практичними знаннями з досліджуваного питання, який залучається в установленому порядку до проведення екологічної експертизи з різних напрямків науки, техніки і технології.

Висновок державної екологічної експертизи

Висновок державної екологічної експертизи – це документ, який підготовлений за результатами державної екологічної експертизи і містить висновки про вплив на навколишнє середовище будь-якої діяльності, а також можливість роботи об’єкта експертизи і схвалення або несхвалення експертної комісії.

1. Яким чином складається висновок державної екологічної експертизи?

  • експертна комісія проводить аналіз та узагальнення висновків експертів;
  • остаточний висновок виноситься на загальний огляд при заключному засіданні державної експертної комісії, куди запрошують замовника, представника адміністрації або іншого територіального органу, а також розробника матеріалів.
  • висновок виноситься з урахуванням федерального закону і має бути підписано всіма членами експертної комісії.

6 задовільний висновок державної екологічної експертизи не містить зауважень, а лише рекомендації.

 • якщо є зауваження, то проект висновку доопрацьовується.
 • якщо є незгодні члени експертної комісії, то його думка оформляється у вигляді записки до висновку.
 • якщо висновок не підписаний або є посилання на особливу думку, то продовжується термін проведення експертизи.
 • якщо після продовження експертизи висновок не набрало достатньо підписів, то експертиза визнається безрезультатною.

Державна екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза дозволяє визначити, чи задовольняє намічена діяльності екологічним вимогам і чи допустима реалізації цієї діяльності, а також чи не впливає вона несприятливо на навколишнє середовище.

Проведення державної екологічної експертизи регламентовано в законі «про екологічну експертизу» від 23.11.1995 n 174-фз (ред. Від 21.07.2014) “про екологічну експертизу” (з ізм. І дод., вступ. В силу з 01.02.2015)

Мета державної екологічної експертизи-перевірка, аналіз і оцінка об’єкта і винесення рішення про його реалізацію.

Об’єкти державної екологічної експертизи:

 • розробки правових актів рф, які регламентують діяльність об’єктів впливають на навколишнє середовище;
 • схеми, плани, програми та інші документи про розвиток виробничих сил;
 • проекти будівництва або капітального ремонту;
 • інші документи, що фіксують діяльність, здатну надати будь-який вплив на навколишнє середовище.

Етапи державної екологічної експертизи:

 • аналіз і оцінка розглянутих об’єктів з точки зору відповідності всім нормам, що регламентують охорону навколишнього середовища;
 • відповідність екологічним стандартам;
 • аналіз всіх документів, де вказано вплив перевіряється діяльності на природне середовище;
 • підготовка висновку по експертизі і передача його державним органам, що займаються цими питаннями;
 • інформування громадян про несприятливі впливи і пов’язані з ними наслідки.